10 klassikere fra listen

Hermed præsenterer jeg ti af titlerne fra min ultimative klassikerliste – den fulde liste kan du se her.
Den fulde klassikerliste
Disse ti titler inkluderer blandt andet et græsk kvindeportræt fra før vor tidsregning, en tysk krønike om en families storhed og fald, et amerikansk mastodontværk om hvaler og lidt fransk intellektuel eksistentialisme. De ti titler præsenteres her, læs med og bliv inspireret.

Euripides (ca.480-406 f.kr) Grækenland

Medea (Medeia) ca.431 f.kr

Dybt forelsket har Medea forladt sit hjem for at gifte sig med Jason. De får to børn sammen, men han forlader hende for i stedet at sikre sin fremtid og gifte sig ind i den græske kongefamilie. Medea står nu efterladt tilbage, – svigtet af den mand, som hun har ofret alt for. Hun og sønnerne står over for landsforvisning og en usikker fremtid. Dybt fornedret af raseri og ydmygelse antændes en glød i Medea; Hvordan kan hun finde på en grusom hævn?

Medea er i eftertiden blevet læst og set som et psykologisk kvindeportræt, og anskues ofte som en oprindelig arketype på den hævngerrige og stolte kvinde.

Leonora Christina (Ulfeldt) (1621-1698) Danmark

Jammers Minde ca. 1673-1685

Dette værk er sammensatte dagbogsnotater fra Leonora Christinas fængsling i Blåtårn.
Leonora Christina var datter af Christian den fjerde, og hun blev som ganske ung gift uheldigt med den ambitiøse og forræderiske greve Corfitz Ulfeldt.

I 1663 blev Corfitz Ulfeldt arresteret af Frederik d.3 – Leonoras bror – for højtforræderi. Han blev dømt, og Leononora Christina blev dømt som hans medskyldige på trods af, at hun hævdede sig uskyldig.

Hun blev fængslet i Blåtårn, og forblev det i 22 år. Jammers Minde er hendes personlige skrift fra tiden under fængslingen.
Hun beskriver sine trængsler, og fastholder sin uskyld, noget eftertiden dog har sået en del tvivl om rigtigheden af, eftersom hun stod sin mand meget nær. Men værket er en indsigt i en adelskvindes fald fra de store tinder, og forsøg på at opretholde sin stolthed under de kummerlige forhold. Samtidig fremhæves værket også ofte som et portræt af en kvinde i en særdeles kvindefjendsk epoke.

Jane Austen (1775 – 1817) England

Stolthed og Fordom (Pride and Prejudice) 1813

Jane Austen er vel næppe til at komme helt udenom, og selvom man ikke har læst nogle af Jane Austens bøger, så vil man utvivlsomt kende til hendes historier. Jane Austens bøger er lige så læst i dag, som de var i hendes samtid, og de må være at regne for at være blandt de helt store og uundgåelige klassikere.

Jane Austens univers er befolket af datidens stereotyper, og Jane Austen skriver med både kant og humor. I Stolthed og fordom fortælles historien om en familie bestående af den lidt uvidende mor og fraværende far og deres fem vidt forskellige døtre, som moderen, Mrs. Bennett er meget ivrig efter at få giftet bort.

Historien foregår på landet i begyndelsen af 1800 tallet og fokuserer på den næstældste datter, Elizabeth og hendes forhold til den stenrige og stolte Mr. Darcy. Deres første møde udvikler sig katastrofalt, da Elizabeth føler sig fornærmet af Darcy, som hun udvikler en stærk foragt overfor, en foragt der dog også er næret af hendes fordomme for det rige aristokrati. Darcy og Elizabeth nærmer sig dog gradvist hinanden, og de lærer efterhånden at sætte deres stolthed og fordom til side.

Romanen er ofte blevet kritiseret for ikke at forholde sig til samfundet, og den synes da også at foregå i en lukket lille boble, hvor fx den historiske kontekst overhovedet ikke spiller nogen rolle. Men det er et portræt af den verden Austen selv er vokset op i, og ikke desto mindre giver den et indblik i tidens tendens til måske netop at lukke sig inde i små sociale bobler af fordomme og regler.
Derudover er det jo bare en god kærlighedshistorie.

 

Herman Melville (1819-1891) USA

Moby Dick 1851

Jeg har tidligere anmeldt Moby Dick og givet den knap så pæne ord med på vejen. For der er ganske enkelt store dele af bogen, som er dræbende kedelige. På mange måder er der noget meget ufærdigt over Moby Dick i sin fulde længde, og i forordet til den seneste udgave af bogen fra forlaget Bindslev spekulerer Carsten Jensen da også i, om bogen overhovedet ville være blevet udgivet i dag.

Ikke desto mindre har jeg Moby Dick med på listen, og det har jeg ene og alene, fordi den på mange måder står som en så stor grundsten i litteraturhistorien, at den er vanskelig helt at komme udenom. Historien om den hvide hval og kaptajn Akabs besættelse kan man finde utallige referencer til i andre værker og i populærkulturen, hvorfor det synes essentielt at kende til fortællingen. Den rummer da også en helt særlig og måske aldrig sidenhen set stilart, hvor Herman Melville mikser et sammensurium af god gedigen dramatisk fortælling med encyklopædiske opslag om metoder til fjernelse af hvalspæk og forskellige hvalarter, ligesom der er passager, der dykker ned i Akabs psykologi og passager der forholder sig kritisk til datidens samfund i USA. På den måde er Moby Dick et uhyre komplekst værk, der rummer enormt meget på en gang. Det er han blevet rost for men også kritiseret for, som jeg selv har gjort det. Det er afgjort et værk, der deler vandene.

 

Gustave Flaubert (1821-1880) Frankrig

Madame Bovary (1857)

Emma Bovary er en smuk kvinde, der gifter sig med en landsbylæge, men som hurtigt kommer til at kede sig i sit liv som lægehustru. Hun længes efter den lidenskab og passion, som hun læser om i sine bøger, og hun søger spænding og sensationer. Blandt andet presser hun sin mand til at foretage en farlig operation på en dreng med klumpfod, alene fordi hun på mandens vegne drømmer om succes og berømthed. Hendes lyst til spænding og passion driver hende også til at tage en elsker og siden hen endnu en, men hun finder alligevel aldrig den ro og tilfredsstillelse hun leder efter.

Flauberts portræt af Emma er trods hendes udskejelser stadig fyldt med sympati for hendes følelser og sidenhen sammenbrud. Det på trods af at samtiden sandsynligvis må have anskuet en utro kvinde som noget frygteligt skandaløst, og Flaubert blev da også retsforfulgt for med Madama Bovary at forbryde sig mod den offentlige moral.

For mig er Emma Bovary et portræt af en kvinde, der føler sig låst og ulykkelig i sin position, men det er også et til alle tider aktuelt portræt af en person, som aldrig formår at finde roen og tilfredsheden i sin egen tilværelse.

 

Herman Bang (1857-1912) Danmark

Ved vejen 1886

Katinka Bai er en stille og følsom ung kvinde, der er gift med den grove og lidt vulgære stationsforstander Bai. Ægteskabet er barnløst og ulykkeligt, og hun befinder sig både fysisk og mentalt i en stilstand i det lille stationsforstanderhus ved vejen.

Den nye nabo Huus bliver genstanden for hendes beundring, ligesom han i øvrigt også forelsker sig i Katinka. Men Katinka er ikke i stand til at handle på sine følelser og forholdet forbliver uforløst som så meget andet i Katinkas liv.
Følelserne vokser dog kun, men da de indser forholdets umulighed og deres egen vægring ved at bryde konventionerne og kaste sig ud i det, vælger de i stedet at bryde forholdet og Huus rejser væk.

Katinka bliver derefter gradvist mere og mere syg, men forsøger til stadighed at opretholde sin facade og sine pligter, mens hun langsomt sygner hen af sorg og uforløste drømme og længsler.

Herman Bangs skrivestil er eminent, det ufortalte og usagte som ligger og lurer under hans simple og enkle sætninger er fabelagtigt, og han formår at skildre samfundets stille eksistenser (som også er titlen på en af hans novellesamlinger) på en måde, der også i dag kan gribe læseren.

Thomas Mann (1875-1955) Tyskland

Buddenbrooks: En families forfald (Buddenbrooks: Verfall einer Familie) 1901

Thomas Manns store familiekrønike strækker sig over mere end 40 år og udspiller sig i byen Lübeck i 1800 tallet. Omdrejningspunktet er de tre søskende i en af byens førende købmandsfamilier, som man følger fra barndommen og op gennem voksenlivet.

Christian er den kunstneriske og flamboyante, der mangler selvdisciplin og som også udviser en vis grad af selvdestruktiv adfærd. Thomas er den ældste bror, som følger reglerne og tilpasser sig sin rolle som familiens overhoved, men som samtidig må lide store følelsesmæssige afsavn. Antonie/Tony er søsteren i midten, der til det sidste værner om familiens prestige og anseelse i samfundet. Hun er dybt uheldig i sine kærlighedsforhold; hun forelsker sig langt under sin stand, og gifter sig herefter af pligt med en mand, som både hun og familien tror lever op til familiens standarder. Tony er dog uheldig og hendes katastrofale kærlighedsforhold og ægteskaber er også med til langsomt at degradere hendes sociale position.

Bogen er et samtidsportræt af en familie, men det er også et portræt af en samfundsudvikling, hvor de gamle traditionelle værdier var i opbrud og nye tider kom til. Familien Buddenbrook bliver symbolet på klicheen om, at man i opbrudstider enten må udvikle sig eller gå til grunde.

 

Hans Scherfig (1905-1979) Danmark

Det forsømte forår 1940

Romanen indledes med fortællingen om, at den forhadte latinlærer lektor Blomme spiser et forgiftet maltbolsje og dør.
Herefter følger vi en klike klassekammerater, der mødes til fejring af, at det nu er 25 år siden, de blev studenter. Romanen tager os herefter tilbage til gymnasietiden, hvor vi som læsere genoplever karakterenes oplevelser med de forhadte lærere, der anført af lektor Blomme mobber eleverne på grænsen til det sadistiske. Derudover får vi historien om de enkelte karakteres færd fra gymnasieelever til borgere i et traditionelt klassesamfund, hvor det i høj grad handler om at tilpasse sig, fedte sig ind og være underdanig over for de sociale spilleregler for at nå til tops.

Samtidig er det naturligvis også en detektivroman, der gennem de forskellige karakterers historier gradvist nærmer sig en afsløring af, hvem der slog lektor Blomme ihjel med et forgiftet maltbolsje.

Hans Scherfig skriver tilsyneladende neutralt i form af en alvidende og nøgtern fortæller, men han formår alligevel at give sine egne karakterer lidt satirisk kant med på vejen, i det han med små enkle ordvalg udleverer dem.

Scherfigs roman er et mordmysterie, men det er også først og fremmest en massiv samfundskritik, da den blev udgivet blev den kritiseret for at være en grov og overdrevet karikatur af Scherfigs egen skoletid.

 

Albert Camus: 1913 – 1960

Den fremmede (L’Étranger) 1942

Camus værk skal ses i forlængelse af den bølge af interesse for eksistentiel filosofi, som med Sartre fik sin storhedstid i midten af det 20.århundrede.

I romanen følger vi den ensomme og private Meursault i en periode af hans liv, hvor hans mor først dør, og han derefter dræber en mand og bliver dømt til døden. Det er jo umiddelbart voldsomme begivenheder, men ingen af dem synes rigtig at vække nogle egentlig følelsesmæssig reaktion hos ham. Meursault er en fremmed over for læseren og over for sig selv. Han lever en tilværelse løsrevet fra andre og sig selv, og han afspejler dermed livets absurde meningsløshed. Det er netop denne fundamentale meningsløshed ved tilværelsen, der som eksistentielt tema er omdrejningspunktet for romanen og for Camus.

 

J.D. Salinger (1919-2010) USA

Forbandede ungdom/Griberen i rugen (Cather in the rye) 1951

I romanen følger vi teenageren Holden Caufields oprør mod den falske voksenverden, som han mener omgiver ham. Det er en verden gennemsyret af velhavende, hvide, patriarkalske, amerikanske værdier, – og Holden Caufield beskriver som fortæller sine omgivelser med stor foragt og latterliggørelse.

Holden Caufield er i romanens begyndelse blevet smidt ud af sin skole, og da han endnu ikke magter konfrontationen med sine forældre tager han til New York, hvor han indlogerer sig på et hotel og bruger tiden på at reflektere over livet og samfundet, som han tager afstand fra.

Romanen er sidenhen ofte klassificeret som en ungdomsroman, da den netop tematiserer seksualitet, druk, rygning og bruger et (for tiden) grimt sprog.

 

 


 

2 thoughts on “10 klassikere fra listen”

    1. Ja, der er nogle virkelig gode imellem. Jeg var især meget begejstret for Buddenbrooks af Thomas Mann og Flauberts Madame Bovary

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *