Min Muse

Min Muse
Oversætter:
Sprog:
Originalsprog:

Min Muse handler først og fremmest om hemmeligheder og de menneskelige konsekvenser ved fortielserne og afsløringerne.
Det er en utrolig velkomponeret fortælling, der i to spor følger to kvinder, som har en del tilfælles og alligevel er meget forskellige. Det er særligt den flotte og velgennemførte komposition, der er romanens styrke. De to kvinders fortællinger komplementerer hinanden og de understreger og nuancerer romanens grundlæggende fortælling om kvinders kamp på tværs af tid og sted for frisættelse og frigørelse.
Romanens bagsidetekst lover også et mysterium om et hidtil ukendt maleri, der måske er et glemt mesterværk, men som i hvert fald starter en lavine af afsløringer om fortidens hemmeligheder og løgne. Det er også en ganske fin del af romanen, men det er først og fremmest en roman, der skal læses for sin fremstilling af de to kvindelige hovedkarakterer.

Historien:
I tressernes London kæmper den Caribisk fødte Odette med at finde fodfæste i storbyen, hun får et job hos den mystiske Marjorie Quick, og møder den charmerende Mr.Scott. Han har et maleri, der tilsyneladende ikke har nogen kendt kunster, men som alligevel muligvis gemmer på en interessant historie.

I tredivernes uroplagede Spanien bor den af sine forældre lidt oversete Olive. Hun er datter af en kunsthandler, som næsten aldrig er hjemme og en depressiv mor. I det skjulte har hun en drøm om at blive kunster, men det regner hun ikke med at få forældrenes støtte til. Mødet med de to lokale søskende Isaac og Teresa bliver dog forløsende for hende. Teresas venskab og fortællinger og gamle sagn bliver inspiration, og Isaacs passionerede politiske kamp bliver katalysator; Olive begynder i det skjulte at male.
Hemmelighederne står i kø for at blive afsløret, og såvel løgnene som afsløringerne får store konsekvenser for de involverede.

De to spor på tværs af tid fungerer fantastisk:
Kompositionen med de to tidsspor er langt fra ny. Det er en meget klassisk model for historiske romaner. Det fungerer ganske godt i Min Muse, hvor de to spor ikke kun er forbundet af plottet men også af tematikken.

Begge fortællinger handler nemlig om en skjult kreativitet, og om to kvinders manglende mulighed for eller mod til at springe ud som kunstnere. Olive lever i en tid, hvor kvindelige kunstnere ikke anerkendes på lige fod med mænd, og Odette mangler troen på sine egne evner.

I begge spor bliver det venskabet med en udefrakommende kvinde, der bringer talentet frem i lyset; Odette møder Quick og Olive møder Teresa. Ligeledes bliver det forholdet til en mand, der bliver katalysator for talentets udfoldelse; Odettes kreativitet blomstrer efter bruddet med Mr. Scott, mens Olives talent synes at være udsprunget af forholdet til den ideologiske Isaac.

De to kvinders fortællinger ligner dermed på mange måder hinanden, men de er også væsensforskellige, og det understreger, underbygger og uddyber romanens grundlæggende tematik om kvinden og kvindens frihed og frigørelse.
Det er klart dette spil mellem romanens to spor, som fungerer bedst i romanen.

Den historiske del af romanen fungerer kun delvist:
De historiske tematikker er henholdsvis urolighederne i Spanien op til den Spanske Borgerkrig i trediverne, samt tressernes svingende og frie London, hvor fordomme og racisme alligevel trives i bedste velgående. Den sidste tematik fungerer bedst, da den er let og humoristisk skrevet ind i historien.

”I det mindst sagde han ikke mere om Calypso og nævnte heller ikke bongotrommer eller det mirakuløse i, at jeg talte fejlfrit engelsk”

Tematikken omkring den Spanske Borgerkrig fungerer mindre godt. Der er ingen tvivl om, at forfatteren har gjort sit forarbejde – og hatten af for det. Men det er ikke lykkedes at skrive det godt ind i historien. Tværtimod er de historiske fakta og begivenhederne skrevet ind som næsten løsrevne passager, der kommer til at fremstå tunge og afbryder historien snarere end de komplementerer den.

Begge de to spor afspejler forfatterens store viden om efterkrigstidens kunsthistorie, og dette giver god baggrund for plottets gennemgående historie; Mysteriet om maleriet.
Helt generelt emmer bogen altså af et flot historisk indblik, som forfatteren dog ikke ubetinget er lykkedes med at gøre til en integreret del af sin historie.

Uforløste bifigurer:
Romanens svageste punkt er en del af dens bifigurer, der for de flestes vedkommende umiddelbart er interessante, men som jeg savner en større uddybning af.

Mr. Scotts splittelse i forhold til sin familie; Moren, Stedfaren og sin ukendte far berøres men udforskes aldrig. Olives mor Sarah er depressiv og dragende. Hun er for mig en af de karakterer, som kunne blive meget interessant, men hun udforskes ikke nok, og kommer i stedet til at fremstå som stereotypen på en rig og bitter hustru, der veksler mellem en passiv depressiv tilstand og en aggressiv egoistisk adfærd.

Derudover kunne jeg også godt have tænkt mig meget mere fokus på Isaac og Marjorie. Særligt Isaac, hvis udvikling delvist foregår ”of-screen” og som derfor kan forekomme uforståelig.

 

Plottets tempo og overordnede sammenhæng:
Bogen skrider en anelse langsomt frem. Vendepunktet kom for mig først halvvejs, da plottet rigtig begyndte at folde sig ud. For mig tog det dog også en del tid førend særligt de to kvindelige hovedkarakterer begyndte at interessere mig. Måske fordi de netop ikke er så stærke karakterer i sig selv, men primært fungerer, når de læses og opleves som hinandens sidestykke/modstykke.

Forklaringen på de to historiers sammenhæng er plottets højdepunkt, men det er ikke i denne spænding, at romanens styrke ligger. Delvist fordi sammenhængen ikke er nogen egentlig overraskelse, men også fordi romanens fokus langt hen af vejen snarere er de reaktioner og følelser, som hemmelighederne fremmaner hos sine to kvindelige hovedkarakterer og ikke mindst den udvikling, som deres personlighed og kunstneriske kreativitet gennemgår.

Fortællingen gemmer naturligvis på afsløringer, der kan overraske sin læser, men dens egentlige fokus er de menneskelige konsekvenser, som hemmelighederne og afsløringerne har for fortællingens karakterer.

Alt i alt er Min Muse en ganske fin bog. Der er god research, gode tematikker og bedst af alt en utrolig flot og velfungerende komposition; De to spor fungerer fantastisk sammen, og understreger og uddyber romanens tematikker.

Den mangler dog noget i form af en bedre integrering af det historiske element, ligesom en del af romanens karakterer kunne have været udforsket mere for derved at undgå at de fortaber sig lidt i overfladiske fremstillinger.

3.3Overall Score

Min Muse

Min Muse handler først og fremmest om hemmeligheder og de menneskelige konsekvenser ved fortielserne og afsløringerne. Det er en utrolig velkomponeret fortælling, der i to spor følger to ...

  • Historien/plot
    3.2
  • karakterer
    3.4
  • sprog og skrivestil
    3.2

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Hvad syntes du om bogen?